vassaeggen: Laddningstiden blir en parameter för Google: http://www.vassaeggen.se/2009/11/snabbhet_allt_viktigare_aeven.html

vassaeggen: Laddningstiden blir en parameter för Google: http://www.vassaeggen.se/2009/11/snabbhet_allt_viktigare_aeven.html