VictorTheander: Saab-krisen är som lucköppning i en julkalender med biltillverkare. En ny liten kines bakom varje lucka.

VictorTheander: Saab-krisen är som lucköppning i en julkalender med biltillverkare. En ny liten kines bakom varje lucka.