viktorbk: När vi talar om antimobbningsorganisationen bör vi numera förtydliga att vi talar om "Friends Allena".

viktorbk: När vi talar om antimobbningsorganisationen bör vi numera förtydliga att vi talar om “Friends Allena”.