ViktoriaLarsson: När jag dör vill jag att min aska ska spridas över Island.

ViktoriaLarsson: När jag dör vill jag att min aska ska spridas över Island.