YB_Sodermalm: En man skrek troligen förolämpningar och hotelser till annan man. Hans skånska gjorde dock att den andre ej förmådde tyda dessa. Ej brott.

YB_Sodermalm: En man skrek troligen förolämpningar och hotelser till annan man. Hans skånska gjorde dock att den andre ej förmådde tyda dessa. Ej brott.