zackrisson: @bjornjeffery i DM om Bonnier R&D. http://bit.ly/7HllrN “Vi har försökt att konkurrera med våra redaktörer mot andra företags algoritmer”

zackrisson: @bjornjeffery i DM om Bonnier R&D. http://bit.ly/7HllrN “Vi har försökt att konkurrera med våra redaktörer mot andra företags algoritmer”